Llicència: 3 - Premsa impresa

Per a us en premsa impresa, i revistes. Sempre esmentant l’autor i/o la web fotospatum.cat. Para uso en prensa impresa, y revistas. Siempre mencionando al autor y/o la web fotospatum.cat. For use in print, and magazines. Always mentioning the author and / or the website fotospatum.cat.