Llicència: 2 - Premsa digital

Per a us en premsa digital i blocs. Sempre esmentant l’autor i/o la web fotospatum.cat Para uso en prensa digital y blogs. Siempre mencionando al autor y/o la web fotospatum.cat For use in digital press and blogs. Always mentioning the author and / or the web fotospatum.cat